Dongguan Mingjia Weaving String Co., Ltd., was established in 2002, located in Dongguan, Guangdong China.

We are a professional manufacturer for webbing products:
-Shoelaces 
-Drawstrings for garment
-Elastic band
-Webbing tape/cord

Cooperation experience with sport brand companies, like Nike, Adidas, H&M, Puma and so on.

Quality, price and timing are the 3 most important factors in doing business. We are very well aware of this, so we provide the goods at good quality as scheduled with a reasonable price.

Main Categories

Shoelaces
webbing
Cords
Lanyards
0,45 US$/Yard
500 Yard(Min. Order)
0,12 US$ - 0,23 US$/Mét
1000 Mét(Min. Order)
0,25 US$ - 0,46 US$/Yard
500 Yard(Min. Order)
0,32 US$ - 0,55 US$/Yard
500 Yard(Min. Order)
0,10 US$ - 0,12 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
2,10 US$ - 2,50 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,90 US$ - 2,45 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
2,10 US$ - 2,55 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,85 US$ - 2,24 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.